Peutercentrum en partners

 
De voorschool

Bij ons in school zit een peutercentrum (ook wel voorschool genaamd). De voorschool valt onder de kinderopvangorganisatie 'Kind&co ludens'. De voorschool bestaat uit 2 groepen: Tinkerbel en Merlijn. Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar komen een aantal dagdelen in de week spelend leren.

Het doel van de voorschool is dat zij spelend leren. Dat wil zeggen dat zij de kinderen al spelend helpen in hun ontwikkeling. Op deze manier bereiden zij de kinderen voor op het basisonderwijs. De voorschool vergadert meerdere malen per jaar met de leraren van de kleutergroepen om onze manier van werken op elkaar af te stemmen en over de overdracht van leerlingen naar de basisschool. Er wordt elk jaar een thema overzicht gemaakt waarbij een aantal thema’s hetzelfde zijn en die worden dan ook gezamenlijk gestart of afgesloten met de basisschool.

Wilt u meer weten over 'Kind&co ludens', uw kind inschrijven voor de voorschool of een kijkje nemen op hun website: https://kindencoludens.nl/nl

Logopedie

Onze school werkt samen met logopediepraktijk Overvecht. De logopedisten van Logopediepraktijk Overvecht zijn experts in het helpen bij problemen in de Nederlandse taal of in de spraak. Elke maandag en woensdag is de logopediste bij ons op school aanwezig om kinderen van onze school te  begeleiden. Voor meer informatie: https://www.logopedieovervecht.nl/

Auris

Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Elke week komt er een medewerker van Auris bij ons op school. Ze geeft extra hulp aan leerlingen die minder goed kunnen horen of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Ook geeft zij informatie aan onze leraren over hoe zij de leerling in de klas het beste kunnen begeleiden. Voor meer informatie: https://auris.nl/diensten/ondersteuning-regulier-onderwijs

Kinderergotherapie

Wij werken nauw samen met Kinderergotherapie Utrecht. Een ergotherapeut helpt bij problemen in de beweging van het kind of bij dagelijkse handelingen. Elke donderdag is de ergotherapeut aanwezig op school om kinderen te begeleiden. Kinderergotherapie helpt deze kinderen om beter aan het onderwijs deel te nemen en geeft advies aan de school over aanpassingen die er misschien nodig zijn voor een kind. Wilt u meer weten over kinderergotherapie: www.kinderergotherapieutrecht.nl

Buurtteam

Buurtteam Utrecht is er voor iedereen met vragen op het gebied van zorg, opvoeding, welzijn, wonen, werk, geldzaken en veiligheid. Elke woensdag van 13.45 – 14.45 uur is het Buurtteam aanwezig bij ons op school voor uw vragen. Zie voor meer informatie over het buurtteam:www.buurtteamsutrecht.nl/overvecht

SWV Utrecht PO

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio of stad samen in een samenwerkingsverband. Het doel is dat kinderen, eventueel met extra ondersteuning, op hun eigen reguliere basisschool kunnen blijven.

Alle basisscholen in Utrecht werken hiervoor samen met het Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs (SWV Utrecht PO). Het samenwerkingsverband biedt of organiseert begeleiding aan scholen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als het mogelijk is wordt de hulp aangeboden op de school waarop het kind zit. Zie voor meer informatie over het samenwerkingsverband: www.swvutrechtpo.nl 

Schoolarts

Aan onze school zijn een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige gekoppeld van Jeugdgezondheidszorg Utrecht. Alle kinderen in het basisonderwijs krijgen twee keer een oproep voor controle door de jeugdverpleegkundige. Dan worden onder andere ogen, oren, lengte en gewicht gecontroleerd. Als er zorgen zijn over de gezondheid van uw kind dan werken we samen met de jeugdarts. Wanneer u een vraag heeft over het opgroeien of de gezondheid van u kind, dan kunt u ook altijd bij de jeugdarts terecht. Zie voor meer informatie over Jeugdgezondheidszorg Utrecht: www.jeugdengezinutrecht.nl