Verlof aanvragen


Ieder kind is, vanaf vijf jaar oud, leerplichtig. Dat betekent dat zij volgens de Nederlandse wet verplicht zijn om élke doordeweekse dag naar school te komen. Alleen bij hele bijzondere omstandigheden kan een kind extra vrij krijgen. Meer informatie over de leerplicht en verlof is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Wilt u verlof of een extra vrije dag aanvragen?

Dit doet u door op onze website te klikken op de roze button van 'Social Schools' of de app 'Social Schools'te openen op uw telefoon. U logt in. Selecteer één van je kinderen, je komt nu op de leerlingpagina van je kind. Klik hier op 'Verlof aanvragen'. Je kunt nu je andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen. De directeur beoordeelt uw verlofaanvraag. U krijgt een melding via Social Schools, zodra uw verlofaanvraag is beoordeeld. 

Ook kunt u het verlofformulier hieronder downloaden en printen (of u vraagt een papieren exemplaar op school). U vult alles in, zet uw handtekening en levert het volledig ingevulde formulier dan in bij de directeur van basisschool Op Dreef.

Verlof aanvragen (1-10 dgn)

Let op: wilt u méér dan 10 dagen verlof aanvragen voor uw kind(eren) dan doet u dat direct bij de gemeente Utrecht via DEZE website