Aanmelden

 
Kennismaken

Voordat u uw kind aanmeldt bij onze school, wilt u misschien eerst even komen kijken en kennismaken?  HIER  vindt u meer informatie over hoe u dat kunt regelen.

Uw kind aanmelden

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht gebeurt op één centrale manier. Meer informatie hierover vindt u via de website:  naardebasisschool.utrecht.nl

U kunt uw kind voor onze school aanmelden vanaf dat hij/zij 3 jaar oud is via de website van de gemeente Utrecht. Ga daarvoor naar: naardebasisschool.utrecht.nl

Alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben samen afspraken gemaakt over hoe kinderen aangemeld kunnen worden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden voor alle scholen op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Na het invullen van het aanmeldingsformulier op de website naardebasisschool.utrecht.nl is uw kind definitief aangemeld voor het basisonderwijs. Na de aanmelding neemt de school een besluit of uw kind is toegelaten tot Op Dreef. Om te kunnen beslissen of onze school voor uw kind de juiste is en om uw kind goed te kunnen begeleiden, willen wij graag van u horen wat uw kind nodig heeft. Als u zich kunt vinden in de uitgangspunten van onze school en wij denken dat Op Dreef kan bieden wat uw kind nodig heeft, dan wordt uw kind definitief toegelaten.

Als we moeten besluiten uw kind niet toe te laten, krijgt u daar een brief over per post. In die brief vertellen wij u wat de reden is van ons besluit. In dat geval zullen wij samen met u zoeken naar een plek waar uw kind terecht kan en waar eventueel de noodzakelijke ondersteuning wel kan worden geboden.

HIER vindt u meer informatie over de aanmeldingen voor een basisschool in Utrecht. Ook staan daar video's met uitleg in andere talen (Engels, Turks, Arabisch, Tigrinya en Tamazight).

Wisseling van school

Wanneer uw kind van een andere school komt, nemen wij eerst contact op met deze school en vragen om informatie. Pas daarna besluiten we of uw kind wordt aangenomen en in welke groep het wordt geplaatst. Als een leerling tussentijds vertrekt dan vraagt de nieuwe school bij ons om gegevens. Het vragen en geven van informatie gebeurt alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.