Meldcode

Op onze school zijn wij wettelijk verplicht om te werken met een meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling'. Wij zijn bij signalen dan ook verplicht om een melding hiervan te doen. U vindt hieronder de meldcode die wij binnen onze school hanteren.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling PCOU Willibrord