Basisschool Op Dreef

Alle kansen voor jouw kind

Kansen

Wij willen kinderen graag goede kansen bieden in de samenleving. Dit doen we door het geven van goed onderwijs met veel tijd en aandacht voor lezen, taal en rekenen.

Zelf

Op school trainen we ook bewust in sociale vaardigheden: je eigen mening hebben, daarvoor uit durven komen, anderen in hun waarde laten en oog en oor hebben voor elkaar.

Respect

In de lessen en activiteiten op school, en in de contacten met ouders, gaan we op een open en respectvolle manier met elkaar om.

Samen

De klas, de school en de wijk vormen de leefwereld van de kinderen. Op school leren we ze beslissingen te nemen en ruzies op een vreedzame manier op te lossen. Dit doen we met het programma ‘De Vreedzame School’.

Welkom!


Basisschool Op Dreef is een fijne school in de wijk Overvecht-Zuid. We hebben een prachtig, nieuw gebouw met twee grote speelpleinen. Wij zijn een Vreedzame School. Op onze school gaan we op een respectvolle manier met elkaar om, kinderen krijgen de kans om zichzelf te ontwikkelen en we werken veel samen.

Op Dreef heeft ongeveer 185 kinderen, verdeeld over 9 groepen. Onze school is een ontmoetingsschool. Ouders en kinderen worden persoonlijk begroet bij de ingang van de school.

Nieuws

Agenda